CISCO

Hírek

2020.05.30 16:39

Elérhetőségek

Cím:6721 Szeged, Osztrovszky u. 5.
Tel:+36-62/543-533
Mobil:+36-30/606-2175
E-mail:titkarsag.szeged@szbi.hu
kovacs.istvan@szbi.hu (rendszergazda)

Kövess minket

Partnereink

Cisco Logo Kék Csillag Rendezvényház Logó Ágota Alapítvány Logo Jooble Logo

Pedagógiai munkatárs

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens vagy
Gyógypedagógiai asszisztens szakirány)

Választható képzések 2 éves szakgimnáziumi képzésben:

 1. Pedagógiai asszisztens
 2. Gyógypedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens

A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába, melyek a felnövekvő nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében végzett munkára irányulnak.

Jellemzők
 1. köznevelési intézményekben foglalkoztatott
 2. csoportos, frontális munkák a gyerekekkel
 3. családokkal kapcsolattartás, gyermekvédelem, családvédelem
 4. sajátos nevelési igényű gyermekek
 5. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
Kompetenciaelvárás

A Pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Megnevezés

Pedagógiai asszisztens, érettségi utáni 2 éves képzés.

Gyógypedagógiai asszisztens

A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába. A végzett szakember pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett, a választott szakiránynak megfelelő ntézményben fejti ki tevékenységét, úgymint bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, lakásotthon vagy felnőtt fogyatékosok intézményei. A képzés során a választott szakmairánynak megfelelően, a fiatalok megismerkednek a pedagógia és a gyógypedagógia alapjaival, a gyermek fejlődésének sajátosságaival és a fejlesztés lehetőségeivel.

Jellemzők
 1. köznevelési intézményekben foglalkoztatott
 2. fogyatékkal élők
 3. sajátos nevelési igényű gyermekek
 4. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
 5. mindezek irányított egyéni fejlesztése
Kompetenciaelvárás

A Gyógypedagógiai asszisztens fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási hátrányokkal bíró gyermekekkel a szakember/szaktanár iránymutatása mellett dolgozik.

Megnevezés

Gógypedagógiai asszisztens, érettségi utáni 2 éves képzés.

Leírás

Pedagógiai asszisztens, valamint Gyógypedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Mindkét szakmairány tekintetében közreműködik a tanórai és tanórán kívüli, továbbá intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus, illetve egyéb szakember gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes nevelési asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.

Honlap készítés