Hírek

2020.05.30 16:39

Elérhetőségek


Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5.

Tel: +36-62/543-533

Mobil: +36-30/606-2175

e-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu

Pedagógiai munkatárs

 


Pedagógiai munkatárs

(Gyógypedagógiai assziszntens vagy
Pedagógiai asszisztens szakirány)

 

A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába, melyek a felnövekvő nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében végzett munkára irányulnak.


A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába. A végzett szakember pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett, a választott szakiránynak megfelelő ntézményben fejti ki tevékenységét, úgymint bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, lakásotthon vagy felnőtt fogyatékosok intézményei. A képzés során a választott szakmairánynak megfelelően, a fiatalok megismerkednek a pedagógia és a gyógypedagógia alapjaival, a gyermek fejlődésének sajátosságaival és a fejlesztés lehetőségeivel.


Választható képzések 2 éves szakgimnáziumi képzésben


Pedagógiai asszisztens
− köznevelési intézményekben foglalkoztatott
− csoportos, frontális munkák a gyerekekkel
− családokkal kapcsolattartás, gyermekvédelem, családvédelem
− sajátos nevelési igényű gyermekek
− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők


Gyógypedagógiai asszisztens
− köznevelési intézményekben foglalkoztatott
− fogyatékkal élők,
− sajátos nevelési igényű gyermekek
− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
− mindezek irányított egyéni fejlesztése


Megnevezés


Pedagógiai asszisztens, Gyógypedagógiai asszisztens, érettségi utáni 2 éves képzés.

Leírás

Pedagógiai asszisztens, valamint Gyógypedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Kompetenciaelvárás

A Pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

A Gyógypedagógiai asszisztens fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási hátrányokkal bíró gyermekekkel a szakember/szaktanár iránymutatása mellett dolgozik.


Mindkét szakmairány tekintetében közreműködik a tanórai és tanórán kívüli, továbbá intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus, illetve egyéb szakember gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes nevelési asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt  vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.

Honlap készítés